Backup av data

Hva tjenesten innebærer:


Tjensesten inkluderer ikke:

 
Det kan forekomme at deler av harddisk er for skadet eller defekt til at alle filer kan reddes, men vi tar da backup av det som er mulig.
Dersom du har filer, dokumenter eller bilder som er spesielt viktige kan du gjerne spesifisere dette i SMS’en til oss.
 
I noen tilfeller kan det hende at backup vil bli ettersendt da prosessen i noen tilfeller vil ta lang tid hvis det er skader på harddisk eller filer.
 
InfoCare Workshop  tar ikke ansvar for tap av data.